ASD-STAN prEN 2049-001

Profilés en U filés en alliages d’aluminium – Dimensions

Profilés en U filés en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 2050-001

Profilés en T filés en alliages d’aluminium – Dimensions

Profilés en T filés en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 2134-001

Barres rondes filées en alliages d’aluminium – Dimensions – SÉRIE AÉROSPATIALE

Barres rondes filées en alliages d’aluminium – Dimensions – SÉRIE AÉROSPATIALE