ASD-STAN prEN 2049 P2

Profilés en U filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

Profilés en U filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 2050 P2

Profilés en T filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

Profilés en T filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 4367 P1

Feuilles d’acrylique – Dimensions

Feuilles d’acrylique – Dimensions

ASD-STAN prEN 3779 P1

Feuilles de polycarbonate – Dimensions

Feuilles de polycarbonate – Dimensions

ASD-STAN prEN 2044 P1

Barres rondes, étirées, en aluminium et alliages d’aluminium – Classe de tolérance h 11 – Diamètres 4 mm &#8804 D &#8804 63 mm – Dimensions

Barres rondes, étirées, en aluminium et alliages d’aluminium – Classe de tolérance h 11 – Diamètres 4 mm &#8804 D &#8804 63 mm – Dimensions

ASD-STAN prEN 2134 P1

Barres rondes, filées, en aluminium et alliages d’aluminium – Diamètres 10mm &#8804 D &#8804 220mm – Dimensions

Barres rondes, filées, en aluminium et alliages d’aluminium – Diamètres 10mm &#8804 D &#8804 220mm – Dimensions

ASD-STAN prEN 2047 P1

Cornières à  boudin filées, en alliages d’aluminium – Dimensions

Cornières à  boudin filées, en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 2048 P1

Cornières à  ailes égales et inégales filées, en alliages d’aluminium – Dimensions

Cornières à  ailes égales et inégales filées, en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 2049 P1

Profilés en U filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

Profilés en U filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

ASD-STAN prEN 2050 P1

Profilés en T filés, en alliages d’aluminium – Dimensions

Profilés en T filés, en alliages d’aluminium – Dimensions